Tiểu Sử Tôn Võ

Tôn Võ, tự Trường Thanh, được tôn xưng là Binh Thánh hoặc Tôn Tử, được mệnh danh là Bậc Thầy Binh Gia, Khởi Tổ Binh Pháp Phương Đông.
Tôn Võ hoạt động từ cuối thế kỷ VI đến đầu thế kỷ V trước công nguyên. Ông từ Tề đi đến Ngô, được trọng thần nước Ngô bấy giờ là Ngũ Tử Tư tiến cử, dâng 13 chương binh pháp của ông cho Ngô Hạp Lư nên được xem trọng, bái ông làm Tướng. Ông từng dẫn quân Ngô đánh bại quân Sở, chiếm được kinh đô Dĩnh Thành, gần như tiêu diệt nhà Sở.
Tôn Võ đã viết 13 chương kiệt tác Binh Pháp Tôn Tử, được các thế hệ học giả và chiến lược gia phong danh là Thánh Thư Binh Pháp, được xếp vào hàng đầu của Võ Kinh Thất Thư. Sách do ông viết chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong lịch sử quân sự, học thuật và tư tưởng triết học, thậm chí còn được sử dụng rộng rãi trên thế giới.