Tiểu Sử Robin Hood

Robin Hood là một nhân vật anh hùng trong văn học dân gian Anh, được gọi là Bá tước Huntington. Anh giỏi võ nghệ, hóm hỉnh và dũng cảm, bị các quan chức và linh mục ghét bỏ, là một anh hùng rừng xanh, cướp của người giàu và chia cho người nghèo. Truyền thuyết kể rằng anh sống trong Rừng Sherwood.
Từ giữa thế kỷ 12, truyền thuyết về Robin Hood bắt đầu được lưu truyền trong dân chúng. Những câu chuyện về Robin Hood lần đầu tiên được xuất bản thành sách văn học vào thế kỷ 14. Kể từ đó, các nhà văn tiếp tục sử dụng đây làm chất liệu để viết nên nhiều tác phẩm ăn khách. Robin Hood là tác phẩm do nhà văn Pháp Alexander Dumas sáng tạo dựa trên những tác phẩm trước đó.