Tiểu Sử Nga Hoàng

Nga Hoàng, họ Y Kỳ, là một nhân vật cổ đại của Trung Quốc. Bởi vì cô sinh ra ở núi Y Kỳ, họ của cô cũng là Y Kỳ. Cô là cháu gái của Hoàng Đế Cốc, con gái thứ hai của Y Kỳ Phóng Huân và chị Nga Hoàng đã kết hôn với Diêu Trọng Hoa. Họ có một con trai chung là Thương Quân.
Thuấn nhiều lần bị xử tội nhưng được Nga Hoàng Nữ Anh giúp đỡ thoát tội. Sau đó, hoàng đế Thuấn đến thăm Thương Ngô và qua đời, chôn cất ở núi Cửu Nghi.