Tiểu sử Hán Vũ Đế

Lưu Triệt, tức Hán Vũ Đế, vị hoàng đế thứ 7 của nhà Tây Hán, thụy hiệu Hiếu Vũ Hoàng Đế. Ông là một trong những vị hoàng đế kiệt xuất nhất thời Tây Hán.
Dưới thời trị vì của Hán Vũ Đế, về mặt chính trị, đã củng cố được thể chế quân chủ tập quyền. Về kinh tế, các biện pháp như bình ổn giá, thống nhất mua bán vận chuyển, đánh thuế tài sản và tố cáo trốn thuế đã được thực hiện. Về văn hóa, bác bỏ các hệ tư tưởng khác, chỉ trọng Nho Giáo, thành lập Thái Học để thống nhất tư tưởng. Về đối ngoại, Hán Vũ Đế áp dụng chính sách bành trướng quân sự, ngoài việc chống lại người Hồ, ông còn đột phá nhiều vùng đất khác, mở rộng về phía tây và con đường tơ lụa. Tuy nhiên, ông sùng bái phương thuật, sống đời xa hoa dẫn đến khủng hoảng thống trị. Năm 87, Hán Vũ Đế qua đời tại cung điện Vũ Hầu ở tuổi 70.
Hán Vũ Đế là một trong những vị vua kiệt xuất nhất ​​Trung Quốc, ông đã lập nên cục diện lớn mạnh của nhà Hán, trở thành đỉnh cao phát triển đầu tiên của các triều đại phong kiến, ông cũng mở rộng lãnh thổ và đặt ra địa giới cơ bản của nhà Hán.