Tiểu Sử Charlemagne

Charle Đại Đế hoặc Charlemagne, vua của Vương Triều Carolingian của Vương quốc Frank, người sáng lập Vương Quốc La Mã Thần Thánh của Đức. Ông đã xây dựng một đế chế rộng lớn bao gồm hầu hết Tây Âu - Đế Quốc Charlemagne. Năm 800, ông được Giáo hoàng Leo III phong làm hoàng đế của người La Mã. Ông đã có nhiều thành tích xuất sắc trong quản lý hành chính, tư pháp, hệ thống quân sự và sản xuất kinh tế, phát triển mạnh mẽ các chủ trương văn hóa, giáo dục. Chính ông là người đã du nhập văn minh vào châu Âu và chuyển trọng tâm văn hóa từ Địa Trung Hải và Hy Lạp sang châu Âu gần sông Rhine, được các thế hệ sau tôn vinh là Chúa Tể Châu Âu.